امام خمینی وکودکان
40 بازدید
محل ارائه: فرهنگسرای کودک وآینده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
امام خمینی وکودکان " کودکان به ملکوت نزدیکترند." ( امام خمینی (ره) در این نوشتار به قصه هایی از سیره رفتاری امام وتعامل ایشان با کودکان می پردازیم تهیه وتدوین :علی اکبرروحانی مقدم