آلبوم من ◂ رتبه ممتاز مبلغان هنرمند
رتبه ممتاز مبلغان هنرمند جشنواره تبلیغ مطهر (کارشناس مجری تلوزیون )